Organization Validated (OV)

ใบรับรอง SSL Certificate แบบ Organization Validated (OV) จากแบรนด์ชั้นนำทางด้านการรักษาความปลอดภัยบนโลก Internet และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ด้วยการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทเบื้องต้นก่อนการออกใบรับรอง SSL Certificate พร้อมกับการเข้ารหัสมาตรฐานแบบ 256บิต รองรับการใช้งานกับเบราเซอร์และอุปกรณ์มือถือในปัจจุบัน เหมาะสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง

Organization Validated SSL

Lowest Price Green Address Bar Warranty Validation Site Seal
Thawte SSL Web Server $ 1.25MM OV Dynamic Add to Cart
GeoTrust True BusinessID $ 1.25MM OV Dynamic Add to Cart
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain $ 1.25MM OV Dynamic Add to Cart
Symantec Secure Site $ 1.5MM OV Dynamic Add to Cart
SSL Installation Service N/A N/A N/A Add to Cart